Kanalizace je aktuálním tématem číslo jedna v obci Zlatá Koruna. Její řešení v historické části dokonce vedení považuje za životně důležité. Ovšem, poslanci a senátoři nejspíš nesouhlasí. Žádost o důležitou dotaci opět smetli ze stolu.

Na rekonstrukci kanalizace, do které by se mělo investovat 35 milionů korun, je závislé mnoho dalších projektů, například úpravy veřejného prostranství.
„Rekonstrukci nám ukládá i legislativní povinnost, protože jsme v CHKO,“ dodal starosta.

Vyšší Brod

Problémy s dostavbou kanalizace bude mít Vyšší Brod. „Vzhledem k tomu, že se změnily podmínky pro udělení dotace, peníze nejspíše nedostaneme,“ posteskl si starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.

„Většina obyvatel žije v centru nebo v panelácích, které už odkanalizovány jsou. Zbylé obyvatelstvo zabírá poměrně značné území. Jsou s tím problémy, protože znečišťuje životní prostředí,“ dodal místostarosta Josef Pechlát.

Český Krumlov

Problémem v Českém Krumlově je, že část kanalizace města není vedena v žádné dokumentaci.

„Jedná se především o dešťovou kanalizaci, která se zčásti budovala v různých akcích Zet za minulého režimu v šedesátých a sedmdesátých letech,“ přiblížil problematiku vedoucí odboru investic Lumír Luštický a dodal: „Město se obává možnosti havárií v těchto nezakreslených sítích.“

Součástí analýzy kanalizace jsou i speciální počítačové programy. Díky tomuto softwarovému vybavení lze simulovat i určité momenty, které mohou v městské kanalizační síti teoreticky nastat.

„Můžeme například zjistit, co se stane, když se na starou síť napojí nová větev kanalizace, dejme tomu z nově plánovaných rodinných domků,“ upřesnil Luštický. Takto se skrze počítač zjistí, zdali starší síť zatížení unese, nebo ne. Tomu se pak budou muset stavby nových sítí přizpůsobit.

V čem spočívá analýza kanalizace v Českém Krumlově a další zajímavosti čtěte v pátečním (7. března) vydání Českokrumlovského deníku.

Václav Votruba, Zdeněk Zajíček