Přihlásila se k němu v týdnu i ministryně obrany Vlasta Parkanová. Při svém jednání s hejtmanem Janem Zahradníkem potvrdila spolupráci na základě vloni podepsané „Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice“. Ministři a hejtman se tím zavázali, že budou prosazovat zpřístupnění části újezdu v okolí vrcholu Špičák turistům. Přispěje se tak zde k rozvoji cestovního ruchu. Ministerstva a kraj připraví společný návrh na změnu hranic újezdu v jeho jihozápadní části.

„Zváží také nutnost pyrotechnické a ekologické očisty uvolněného území a možnosti jejího financování ze státního rozpočtu, případně z fondů EU. Zahájí činnost pracovní skupina tvořená hejtmanem Jihočeského kraje, náměstky příslušných ministerstev a náčelníkem Generálního štábu,“ uvedl včera Arnošt Máče z tiskového odboru krajského úřadu.