Dost bouřlivé reakce vyvolala změna v městské hromadné dopravě, ke které město přistoupilo na začátku prázdnin. Důvodem změny je snaha radnice, poté co od ledna spadlo financování provozu městské dopravy z kraje na město, snížit vysoké náklady na její provoz.
   

Z původních čtyř spojů zůstaly v provozu pouze dvě městské linky plus jedna na trase Český Krumlov – Větřní. Senioři, kteří byli zvyklí dopravou jezdit zdarma, museli začít za dopravu platit. A co se seniorům už vůbec nelíbilo, byla skutečnost, že při přestupu na jiný spoj museli zaplatit další pětikorunu.

Nyní přichází změna. Od pondělí 15. srpna budou moci senioři využívat elektronické dopravní karty, které placení za přestup odbourají. Tisková mluvčí města Petra Nestávalová vysvětluje: „Karta držiteli umožní po uhrazení jízdného po určitou dobu libovolně přestupovat bez dalších doplatků." 
  

 To znamená, že cestující za určitou částku kartu nabije a pak už bude cestovat pohodlně autobusy, 
a nepotřebuje k tomu už žádné peníze, dokud zaplacenou částku nevyčerpá. Kartu lze dobíjet na předprodejním místě nebo přímo v autobuse.
   „Dopravní karta je elektronický jízdní doklad, který funguje jako elektronická peněženka pro úhradu jízdného," říká Petra Nestávalová.

„A to na všech příměstských linkách provozovaných společností ČSAD Autobusy České Budějovice včetně městských doprav v Písku, Milevsku a Vimperku," doplnila mluvčí.
Cestující může dokonce kartu použít jako elektronickou peněženku pro úhradu jednorázového jízdného pro spolucestujícího.

Příjemné rovněž je rozhodnutí rady města, že náklady na pořízení karty od přepravce ve výši sto korun za kartu uhradí za seniory z Českého Krumlova město ze svého rozpočtu jako jakousi kompenzaci za jejich zvýšené náklady po změně jízdních řádů. Navíc slevu na seniorské jízdné mohou uplatnit cestující už od 65 let, oproti dřívější hranici 70 let věku.
Ovšem ten, kdo pojede městskou dopravou bez karty, přestupy na jiný autobus bezplatné nemá. Úprava tarifního systému je však teprve jednou dílčí změnou z dalších, které ještě budou následovat.

„Je to nový systém městské dopravy, teprve sbíráme zkušenosti, vše vzniká za pochodu," připomíná starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Všechny připomínky a stížnosti lidí mapujeme, dáváme dohromady a pak je dopravce vyhodnotí. Musíme dopravu uzpůsobit rovněž tak, aby zajišťovala komfort služeb a návaznost spojů na ostatní linky i pro školáky, takže další úpravy budou následovat. Zásadní cíl je dostat lidi z aut do městské dopravy."

„Mrzí nás, že nové jízdní řády mají řadu nedostatků a došlo ke snížení komfortu, na který byli cestující zvyklí," říká místostarosta Josef Hermann. „Kdybychom ale nechali systém běžet po staru, znamenalo by to vynaložit z rozpočtu o čtyři miliony korun navíc. To je příliš vysoká suma vzhledem k rozpočtovým možnostem města, zvláště pak při pohledu na velmi často poloprázdné či úplně prázdné autobusy kroužící po městě."

V současné době odbor dopravy spolupracuje s dopravcem na zpřehlednění jízdních řádů, na rozlišení vozidel tak, aby na první pohled bylo zřejmé, který autobus jede v režimu městské dopravy a který obsluhuje příměstskou oblast.