Kdo v dnešní době dosáhne na hypotéku nebo nemá problémy s vlastním bydlením, ten se může považovat za šťastného člověka. „Máme dlouho podanou žádost, kdy nám už konečně byt přidělíte,“ takto reaguje nemálo občanů, kteří se, ať oprávněně či nikoliv, obracejí ve své komplikované bytové situaci na město s žádostí o pomoc. Ta ale rozhodně není neomezená, naopak. Poptávka převyšuje nabídku.

Pokud zvláště senioři zažádají o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, není podle vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ingrid Pechové jeho poskytnutí naprosto jisté.

„Dnes a denně se na nás osobně či telefonicky občané s takovými dotazy či žádostmi obracejí. Často jsou velmi rozhořčeni, pokud jim není vyhověno,“ dodává Pechová.

Přesto se podle jejích slov snaží město postupovat velmi spravedlivě a o přidělení rozhoduje výběrová komise s ohledem na nejakutnější případy, které jsou podloženy a v některých případech i šetřením přímo u žadatele.

Odbor v tuto chvíli eviduje kolem dvou stovek takových žádostí a není logicky možné je všechny uspokojit, protože například kapacita domů s pečovatelskou službou je 60 bytů.

Otázkou v tuto chvíli ještě palčivější je tedy celková bytová politika města. Z původních asi dvou tisíc bytů si jich Český Krumlov nechal ve svém vlastnictví pouze 191. A výhled do budoucna? Obdobný. Podle starosty Luboše Jedličky město rozhodně nebude organizovat bytovou výstavbu. „Vzhledem k tomu, že už zhruba osmým rokem prodáváme své byty, naznačuje tím město, že nové byty stavět nebude. Ty jsou dnes komerční záležitostí a město není podnikatelem v této oblasti. Necháme si pouze sociální byty, byty pro hendikepované nebo pro lidi v životní nouzi,“ míní starosta.