Třicet pracovníků Celní správy ve čtvrtek od rána prohledávalo dvě vyšebrodské vietnamské tržnice. Důvod? Hledání padělků značkového zboží a dalších obchodních prohřešků vietnamských obchodníků. Ti buď klidně přihlíželi průzkumu svých stánků, nebo posedávali okolo.

„Žádné značky, žádné značky nenašli,“ volal nadšeně jeden z nich. „On říká, že u něj nikdo nenašel žádné padělky,“ doplnil jej druhý Vietnamec, který uměl česky přece jen lépe. „Jméno? Svoje jméno vám neřeknu.“

Úplnou pravdu ovšem neměl ani jeden z nich. Přesné vyhodnocení celé akce bude sice k mání až později, ale už včera bylo zřejmé, že svůj úspěch přinesla.

Sečteno, podtrženo

„Naši pracovníci zabavili několik pytlů s padělaným značkovým zbožím a nebezpečnou zábavní pyrotechnikou,“ konstatoval po skončení akce Vladimír Pešek, tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice. Podle něj se jednalo o běžnou kontrolní akci na ochranu spotřebitelů. Konala se se souhlasem státního zástupce, čili celníci prohlíželi i jiné uzavřené nebytové prostory a pozemky. V praxi se tak na některých uzavřených stáncích přecvakly zámky, aby kontroloři mohli dovnitř. Vše proběhlo ale v klidu a bez jakýchkoliv incidentů.

Podle pracovníků Celní správy jsou nejoblíbenějšími objekty padělků stále značková oblečení především sportovního charakteru a pak také cigarety. Některé pyrotechnické efekty, nabízené ve vyšebrodských tržnicích, měly i rok prošlou lhůtu trvanlivosti.

„Kupovat všechno Česká republika. Povolení prodávat? Opravdu nevím. Tady to patří majiteli,“ snažil se vysvětlit další z Vietnamců důvod, proč má u sebe ohňostroje, které by vůbec prodávat neměl. Stejně tak odborníci rozhodně nedoporučují kupování rádobyznačkových cigaret na podobných tržnicích. Jejich padělatelská výroba zpravidla probíhá ve velmi nehygienických podmínkách z tabáku pochybné kvality.

Pracovníci Celní správy už ve Vyšším Brodě monitorují stav prodeje na tržnicích a ve stáncích od prvního prosince. „Jedná se o nepravidelné namátkové kontroly prodeje nelegálního zboží podle právních předpisů. Čtvrteční akce nemá s monitoringem nic společného,“ doplnil mluvčí Vladimír Pešek.