Velmi diskutovanou otázkou je vylidňování historického centra Českého Krumlova. Město si totiž chce ponechat především byty, které jsou pro handicapované a pro sociálně slabé obyvatele. Řádově jde o desítky bytů. Ostatní, v řádu stovek, hodlá do roku 2009 postupně prodat. A právě v tom roce už by měly být zpracované plochy pro hromadnou a individuální bytovou výstavbu ve městě a jeho přilehlém okolí.
„Do dvou let tedy očekávám v České Krumlově boom ve výstavbě rodinných domků a hromadných bytových domů,“ říká starosta Luboš Jedlička.
Struktura obyvatel v samotném centru města se radikálně změnila po revoluci a i v souvislosti s výstavbou sídliště Mír. Otázka vylidňování historického centra má tedy hlubší kořeny.
„Co je to vlastně vylidňování? To, že v centru lidé nebydlí, nebo to, že nemají důvod tam chodit?“ ptá se Jedlička.

Více v dnešním (pondělí 21. května) vydání Českokrumlovského deníku.