Malování sprejem po historických fasádách, pouliční prostituce, drogová či jiná závislost, to vše jsou úskalí, na které může narazit především mladý člověk. A také v nich pořádně zabřednout. Jak je vymýtit? Jedna z možností je nabídka alternativy, nabídka jiného životního stylu. O takové kroky se stará mimo jiné českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži.

Práce streetworku

Podle ředitele Centra Vlastimila Kopečka má tato obecně prospěšná společnost v současné době rozpracovaných několik projektů. A už má také jasněji o jejich financování. „Dostali jsme grant od Jihočeského kraje na dofinancování protidrogového Streetworku ve výši 260 tisíc korun,“ upozornil včera na jeden projekt Kopeček s tím, že ze získaných peněz se budou hradit poradenské služby Streetworku, výjezdy jeho týmu do terénu nebo výměny jehel a injekčních stříkaček drogově závislým.

O další finanční podporu žádalo Centrum na podporu projektu pracující na poli pouliční a klubové prostituce, takzvaného projektu Viktorie (Čk Deník 5. 4. 2008). Cílem tohoto projektu je prostitutky oslovit, nabídnout jim určité poradenství ve zdravotní nebo sociální sféře.

Sprejeři oficiálně

Dalším z projektů je akce, která zčásti proběhla v minulém týdnu, ale na své představení veřejnosti stále ještě čeká, tedy Sprejem bez problémů. Jeho prvopočátkem bylo zadržení mladistvých sprejerů v Českém Krumlově, zabavení jejich sprejů policií a žádost zoufalých rodičů o radu.

„Klub Bouda je od toho, abychom nabízeli alternativu trávení volného času. Účelem projektu Sprejem bez problémů bylo jednoduše to, aby sprejeři sprejovali, ale na vymezených místech,“ přiblížil akci Ladislav Michalík z Boudy. Jak sám dodává, narozdíl od Českého Krumlova jsou města, ve kterých najít prostor pro takové malby není tak velkým problémem. Tady to zatím vyřešily lepenkové desky, které se také představí veřejnosti v termínu od 2. do 11. června.

Více se můžete dočíst v úterním (20. května) vydání Českokrumlovského deníku.