Ještě tři týdny mají českokrumlovští občané na to, aby nominovali své favority na udělení Ceny města Český Krumlov za loňský rok.

Podle starosty Luboše Jedličky odráží uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek. „Toto ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických osob a nebo právnickým osobám za významné počiny v minulém roce,” dodává starosta. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

Jak nominovat

„Návrh na udělení Ceny města Český Krumlov je nutné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo adresovat na oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1 popřípadě zaslat e-mailem na adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz,“ upřesnila včera mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností. Nominace je možná i skrze internetové stránky Českého Krumlova na adrese www.ckrumlov.cz v sekci občan.

Uzávěrka nominací je 2. května 2008 přesně ve 12 hodin. Po projednání a navržení postupujících radou města budou rozhodovat o udělení ceny zastupitelé. “Veřejné předání Ceny města Český Krumlov se letos uskuteční 19. června v 19 hodin v Prokyšově sale,” konstatuje mluvčí Augustinová. Předání proběhne tedy v předvečer zahájení letošních Slavností pětilisté růže.

Tradice

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994. Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích: rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 se vyhlašuje sice jen jedna kategorie, ale oceněno může být více nominovaných.

V loňském roce byla předána jedna Cena města Český Krumlov Ivanu Slavíkovi za jeho činnost v oboru historie regionu a města pro nejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech i ze zahraničí.

Celkem bylo ve 14 ročnících uděleno 52 cen.