„Dezider Dunka byl mimo jiné oceněn za příkladnou spolupráci při řešení spolužití majoritní společnosti a romské menšiny. Sbor Perchta za úspěšnou prezentaci Českého Krumlova doma i v zahraničí a za více než desetileté obohacení kulturního života města,“ uvedla včera místostarostka Jitka Zikmundová.

Dezider Dunka, zakladatel místní úklidové firmy, zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 60 let na počátku května. Založení této firmy a zaměstnání romské menšiny bylo v červnu 1992 unikátním krokem, který inspiroval nejen některá města a obce v České republice, ale i v zahraničí. „Pokud se na tátu někdo obrátil s prosbou o pomoc, tak nikdy neřekl ne a nedělal rozdíly mezi Romy a bílými,“ zavzpomínal včera jeho syn, taktéž Dezider Dunka.

Za pěvecký sbor Percha poděkovala městu i sbormistryně Šárka Kodýmová. „Chci poděkovat také i členům sboru za to, že jsme pospolu tak dlouho a že na sobě dokáží opravdu tvrdě pracovat,“ dodala Kodýmová.

Ceny předá město v předvečer letošních Slavností pětilisté růže, tedy 19. června.