Harampádí všeho druhu beze studu vyhodil na kraj lesa někdo, kdo využil toho, že je nedávno opravená komunikace zastrčená a hříšníky tím pádem těžko někdo načapá při činu. Spolu s odpadem u silnice klidně vyklopil i baterii, zbytky počítače či pneumatiky, o kterých dnes snad každé dítě ví, že patří na skládku nebezpečného odpadu.
Srnínské na černou skládku před nedávnem upozornili pracovníci odboru životního prostředí. Ovšem ukázalo se, že skládka neleží na území Srnína, ale už v katastru obce Přísečná.
„Jenomže odpadky se v poslední době objevují i ve stoce kolem silnice. Dřív k ničemu takovému nedocházelo,“ postěžoval si starosta Srnína Luboš Mlčák. Srnínští se domnívají, že nepořádek nepáchají místní, ale lidé odjinud, kteří si „zadem“ po vozovce ze Srnína do průmyslové zóny Českého Krumlova zkracují cestu do zaměstnání.
„Proto jsme se ve čtvrtek se zastupiteli usnesli, že budeme opět požadovat vrátit na silnici zákaz vjezdu, který by se nevztahoval pouze pro místní občany,“ řekl Luboš Mlčák. „O stejném postupu jsme se dohodli i se zástupci Přísečné,“ dodal.
Její zastupitelé návrh také schválili ve čtvrtek na veřejném zasedání. „Srnínské podpoříme. Jenom, protože tam máme kus lesa, potřebujeme usadit u vozovky dodatkovou ceduli na udělení výjimky lidem a mechanizaci pro práci v našem lese,“ přitakal starosta Přísečné Miroslav Schwarz. „Nám by nevadilo, že tudy lidé jezdí, ale tohle je hrozné, takový binec,“ poznamenal Luboš Mlčák.
Přísečná se Srnínem si tedy nyní podá žádost na českokrumlovský městský odbor dopravy a uvědomí odbor životního prostředí.
„O této iniciativě zatím nevím. Obce na to mají právo. Nemohu předjímat, jaký bude výsledek správního řízení, ale osobně si nemyslím, že zákaz vjezdu něco vyřeší,“ řekl včera vedoucí krumlovského odboru dopravy Miroslav Hála. „Vím, že si tudy zkracují cestu lidé z Křemežska, Brložska i z Přísečné a Srnína. Pokud obce budou žádat o nějaké výjimky, bude kvůli kontrole problém stanovit, kdo tudy bude moci projíždět a kdo ne a kdo je místní a kdo už ne. To by asi obce musely udělovat povolenky,“ zamýšlel se Miroslav Hála.
V každém případě nevzhledná skládka u lesa straší dál. „Černá skládka sice leží v katastru obce, ale ne na našem pozemku,“ upřesnil Miroslav Schwarz.
„Pozemek je v soukromých rukou. Majitel lesa se ale brání, že skládka neleží v lese, ale na pozemku, který patří k silnici. Nicméně se s největší pravděpodobností s majitelem lesa domluvíme, že skládku uklidíme 14. dubna při železné sobotě,“ ubezpečil starosta Přísečné.