Skládka tuhého komunálního odpadu v Pinskrově dvoře je znovu otevřena pro další používání. „Odpad tam už vozíme například z centra Českého Krumlova,“ potvrdil včera ředitel Služeb města Pavel Turnhöfer. Skládce sice skončila doba platnosti předchozího integrovaného povolení na provoz, ale teoreticky měla být i naplněna. Během léta a první části podzimu proběhlo v souvislosti s kapacitou skládky nejprve řízení s Agenturou životního prostředí a posléze krajským úřadem. Inspekční orgány začalo poté velmi zajímat, jak je možné, že kapacita skládky by už měla být teoreticky v koncích, ale realita byla jiná.

 

Třídění odpadu

„Původně předpokládaná životnost skládky vycházela z nějakých teoretických předpokladů,“ upřesnil včera jeden z jednatelů českokrumlovských Služeb města a zároveň i radní Antonín Princ. „Ale vzhledem k tomu, že na Českokrumlovsku probíhá dobře a kvalitně třídění odpadu, tak se její prostor ušetřil a skládka nebyla ani po uplynutí své životnosti naplněna,“ dodal. Dá se říci, že to je i velké ponaučení pro jiné regiony.

Skládka má tedy ještě volnou kapacitu. Doba jejího využívání se odhaduje na rozmezí dalšího roku nebo dvou. Její další budoucnost pak mohou ovlivnit zastupitelé například souhlasem s jejím rozšířením.

„Původní projekt skládky s navýšením a dalším možným ukládáním odpadů počítal,“ přidal Princ s tím, že takto navýšená kapacita by mohla stačit na dalších deset let. Integrované povolení v sobě možnost rozšíření také obsahuje a zahrnuje, takže pokud by se zastupitelstvo rozhodlo kladně, bylo by o několik teoretických překážek méně. Pokud by se v dohledných letech skládka uzavřela, musely by přijít na řadu legislativní požadavky, tedy rekultivační a sanační práce a třicetiletý monitoring tohoto místa.