Katedra kulturologie Univerzity Karlovy v Praze provedla sociologický průzkum mezi obyvateli Českého Krumlova. „Jeho cílem je získat údaje o postojích lidí, hodnocení institucí, směrů rozvoje města, informovanosti občanů a vztahů občanů k městu,“ přiblížila smysl mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

Pochvala školství

Většina obyvatel města pozitivně hodnotí veřejné služby typu školství, kultury, sportu a sociální péče. Dále úklid města, jeho bezpečnost a technickou infrastrukturu. „Nejlépe hodnotí lidé volnočasové instituce, jako jsou divadlo, galerie, knihovny, kino nebo sportovní zařízení, dále školy a volnočasová zařízení pro mládež,“ nastínila plusy Lenka Opletalová z Univerzity Karlovy.
Chybí práce a byty

Přes celkovou spokojenost obyvatel není život v Českém Krumlově bezproblémový. Negativně je tento stav vnímán v nabídce pracovních příležitostí, bydlení, v oblasti obchodů a služeb.

„Problémy s bydlením a prací pociťují více ženy a lidé ve věku 25 až 34 let, tedy ve věku, kdy obvykle zakládají rodiny. Dále ve věku 56 až 54 let, kdy se děti těchto lidí osamostatňují,“ doplnila Opletalová. Nepotkává se také nabídka pracovních příležitostí s poptávkou vysokoškolsky vzdělaných lidí, což je varující signál, protože městu hrozí jejich odliv.

Rozporuplně je lidmi hodnocena oblast zdravotnictví. Nejvíce negativně hodnotí zdravotnická zařízení ženy s malými dětmi a občané bydlící na Plešivci.
Na Plešivci je také vyšší koncentrace problémů v oblastech bydlení a nabídky pracovních příležitostí. U obyvatel této městské části, stejně jako u lidí ze sídliště Mír, sílí tendence odstěhovat se z města. Zvláště v Domoradicích, kde podle průzkumu v poslední době začínají eskalovat problémy v soužití Romů s ostatními lidmi.

Nádraží a točna ano

Z rozvojových aktivit podporuje většina obyvatel Českého Krumlova přestavbu autobusového nádraží se zřízením parkovacích ploch, výstavbu pečovatelského domu nebo bytového komplexu v lokalitě bývalých kasáren ve Vyšném.

„Naopak jednoznačně odmítá většina obyvatel přestěhování otáčivého hlediště ze zámecké zahrady,“ zdůraznila Lenka Opletalová.

Cestovní ruch a jeho dopady na život vnímají obyvatelé města spíše pozitivně. Na druhé straně si značná části lidí myslí, že peníze z cestovního ruchu získávají jen někteří soukromníci a že v důsledku cestovního ruchu se zhoršila nabídka obchodů a služeb pro obyvatele. Vyloženě negativní dopady ruchu nepociťují.

Dobré informace

Většina lidí se cítí dobře informovaná o dění ve městě především z tištěných médií. Z placených novin uvedla většina obyvatel jako nejdůležitější zdroj informací pouze Českokrumlovský deník. Ze zdarma distribuovaných tiskovin pak Zpravodaj města a Kulturní kalendář.

Podle starosty Luboše Jedličky jsou výsledky dobrým vodítkem, jakým směrem bych město mělo upřít síly a kam investovat finanční prostředky z rozpočtu.

Tento výzkum probíhá kontinuálně jednou za dva roky od roku 1992 ve městech Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí.