„Výdaje jsou naplánované na 415 milionů korun, z toho 64 by měly být investice a 9 milionů splátky úvěrů,“ konstatoval vedoucí odboru financí Jiří Pavlíček.

Příjmy města počítají mimo jiné i se šedesáti miliony korun za prodej pozemků v Domoradicích. „Rozpočet je vyrovnaný, ale de facto přebytkový, protože máme navíc právě těch 9 milionů na splátky,“ doplnil radní Josef Hermann.

Nárůst výdajů podle něj počítá maximálně se čtyřmi procenty. V novodobé historii je to podruhé, co vedení města odsouhlasilo rozpočet, který nepočítá s nějakým zásadním zadlužením, a který má i 24 milionů jako rezervu pro spolupodíly města na budoucích získaných dotacích.