„Město se snaží do bohatého programu zapojit místní obyvatele, především děti a mládež. A právě jim byla určena soutěž s názvem Průvodce mým městem aneb Děti pro UNESCO – UNESCO dětem, vyhlášená v polovině září,“ připomněla princip vrcholu oslav místostarostka Jitka Zikmundová. Záleželo prý jen na invenci a nápaditosti žáků, jakou formu zvolili.

Například družstvo z gymnázia se rozhodlo přiblížit Český Krumlov mimozemským civilizacím. „Průvodce jsme vystavěli jako příběh,“ doplnil jeden z gymnazistů Petr Svojše s tím, že šlo především o textovou formu.

Jeho kolegyně z gymnázia Kristýna Dvořáková a Kateřina Duspivová pak shodně doplnily, že bylo velice těžké určit, co je ve městě nejzajímavější. Podle shodných reakcí dalších kolektivů se dá odhadnout, že děti oslovil všeobecně především jakýsi genius loci, tedy duch místa. Podmínkou soutěže ovšem bylo, aby žáci dokázali své dílo veřejně představit. To se dělo během dopoledne v Regionálním muzeu. Výtvarné počiny tam zhodnotili kromě odborné komise i sami žáci a studenti, tedy vrstevníci, kterým jsou především tyto průvodce určeny.

„První místo nakonec vyhrála Základní škola Za Nádražím za originální nápad s alchymistou, druhé místo obsadili shodně žáci ze škol na Plešivci a T.G. Masaryka,“ upřesnila mluvčí radnice Jitka Augustinová s tím, že pro porotu bylo rozhodování velice těžké, protože všechny projekty byly velmi kvalitní. A jaká odměna čeká na vítěze? „Především výlet do Litomyšle, dalšího českého města na Seznamu světového dědictví UNESCO,“ upřesnila mluvčí Jitka Augustinová.