„Nic takového nemáme. Myslím, že ji spíš zaslali na vysoké a střední umělecké školy,“ míní ředitelka Základní umělecké školy v Českém Krumlově Alena Švepešová. „Architekturu mám ráda, o návrhu Národní knihovny diskutujeme. Je to stavba celkem novodobá, ale umístit ji do Prahy… nevím. Nezdá se mi, že by se hodila k historické architektuře Prahy. Jinak sama o sobě je to stavba zajímavá. Moderní stavby mám ráda, ovšem umístit ji v Praze tam nahoru mi připadá absurdní,“ domnívá se.

Po petici není vidu ani slechu ani na Střední umělecko průmyslové škole sv. Anežky České. „Nic nám neposlali a já osobně si myslím, že to je věc individuálního přístupu každého, takže se k tomu nebude vyjadřovat celá instituce. Neznám ten problém dostatečně do hloubky, ale já bych pro tuto stavbu volil jiné místo. Ovšem potřeboval bych to vidět. Samotná stavba mě ale neuráží,“ naznačil svůj pohled na tolik diskutovanou stavbu „Oka nad Prahou“ zástupce ředitelky školy Josef Horák.