S nápadem zřídit ve Chvalšinách sběrný dvůr přišlo už minulé vedení obce.

„Byl to nápad bývalého starosty Kamíra, který jej dotáhl do konce,“ upřesnil správce obecního majetku Pavel Krejčí. Dvůr sice provozuje specializovaná firma, ale objekt je obecní, stejně tak, jako jeden zaměstnanec. Ve dvoře se shromažďuje vytříděný i netříděný odpad, od plastikových lahví přes papírové kartony, sklo, velkoobjemový odpad a další.

„Zastupitelstvo schválilo vyhlášku o sběru tříděného odpadu a systém úhrad za odpady,“ dodal současný starosta Milan Ruschak.

Ve Chvalšinách tak platí za popelnice i za ostatní, tedy tříděný i netříděný odpad, včetně odpadu organického.

„Každou středu odpad svážíme sami,“ popisuje Krejčí, „Obyvatelé dostávají tři typy igelitových pytlů, rozlišených barvou podle druhu odpadu, pro který jsou určeny. Za plný pytel jim vrátíme prázdný pro další týden.“ Dvůr je také otevřený dvakrát týdně během letní sezony, v sobotu dopoledne během zimy.

V principu jde o to, že čím více se odpadu vytřídí, tím méně je plných popelnic a tím víc za ně domácnost ušetří. Paušální platby za odpady, které mají v některých jiných obcích nebo městech, občany ke třídění příliš nenutí.

Nehledě na to, že tříděný odpad je zbožím, které vykoupí specializované firmy a do obecní pokladny tak přibydou další peníze. Ročně totiž tříděný odpad obci zaplatí náklady na ostatní odpad netříděný, tedy částku od dvou set do tří set tisíc korun ročně.

„Je pravda, že zpočátku byli někteří lidé proti a nechtěli platit dva poplatky za odpady,“ zavzpomínal starosta Ruschak. „Někteří se tehdy chtěli i soudit, ale dnes nám dávají za pravdu, že tento systém je opravdu lepší a pro obec, ale i pro ně samotné, výhodnější.“