Běžné opravy a údržby tohoto typu jsou projektované a hrazené v rámci možností městského rozpočtu.

V letošním roce už Český Krumlov musel dvakrát finančně pomoci své plešivecké základní škole při řešení havarijní situace školní kuchyně, a to takřka milionovou částkou. Na některé další opravy své peníze město má, na jiné je bude muset získat odjinud.

Radní by také příští týden měli dát teoreticky zelenou rekonstrukcím učeben fyziky a chemie plešivecké základní školy a opravám na Linecké.

Podle ředitele Základní školy Linecká Karla Dvořáka je tady nejproblematičtější stav rozvodů teplé vody, které jsou v havarijním stavu. „O nadcházejících prázdninách by měla proběhnout první etapa rekonstrukcí sociálních zařízení, za rok by se měla rekonstruovat druhá větev. Vše řádově ve výši 5,5 milionu korun,“ dodává Dvořák s tím, že byť tuto budovu čeká v budoucnosti ještě výměna oken a rekonstrukce topení, není zdaleka v tak špatném stavu, jako sídlištní českokrumlovské školy. Je to paradox, že tento starý dům v centru města vykazuje v několika ohledech lepší vlastnosti, než daleko mladší panelákové budovy na okraji. Ty už nesplňují normy podobně jako obytné panelové domy, které se musely také houfně zateplovat.

„V případě školek se nyní chystají vesměs rekonstrukce rozvodů vody, dílčí úpravy hygienických center včetně obkladů dlažeb a prací s tím spojených,“ upřesnil včera vedoucí odboru investic Lumír Luštický s tím, že v rozpočtu je pro českokrumlovské školy a školky pro tyto účely vyčleněno celkově 11,4 milionu korun. Ovšem jen rekonstrukce Základní školy Plešivec by potřebovala dvojnásobek. Jinou možnost, než peníze hledat takřka kde se dá, město zkrátka nemá.

„Jsou to námi zřizované příspěvkové organizace, náš majetek a tak musí investici obstarat město,“ konstatoval k věci starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Český Krumlov už ovšem některé peníze na své školky obdržel před několika měsíci z takzvaných Norských fondů. „Získali jsme dotaci, která lehce přesahovala 500 tisíc korun na přípravu projektové dokumentace rekonstrukcí školek. Původně jsme u tohoto zdroje měli žádat i o peníze na samotné rekonstrukce, ale vzhledem k administrativním změnám doprovázejícím tyto fondy, budeme muset žádat v jiných Regionálních operačních programech,“ shrnul vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

Na zasedání rady města 2. června se nyní připravuje podkladový materiál, který v sobě shrnuje budoucí žádosti o dotace v Regionálním operačním programu ve výši 100 milionů korun. Na tyto peníze může Český Krumlov teoreticky dosáhnout a v případě úspěchu podstatnou část z nich do svých škol a školek opravdu dostat na zateplování budov, výměny oken a podobně.