Podobně jako v zimě na sídlišti Za Nádražím se i zde řešily možnosti úprav venkovního prostředí v rámci projektu regenerace panelových sídlišť. Architekt postupně vyhodnocuje názory občanů a promítá je do připravovaného projektu a úprav. Projekt mimo jiné počítá i se stavbou až osmi nových dětských hřišť.

Na jednání zastupitelstva města o čtyři dny později vystoupil zástupce veřejnosti Vlastimil Votřel s následující připomínkou: „Hned během nadcházejících dnů po veřejné prezentaci nových možných úprav na sídliště nějací dělníci odřezali a odvezli některé dosavadní konstrukce dětských prolézaček.“

Otázka visící ve fóru vyznívá jednoznačně: proč se likvidují a nebudují nové? Odpověď má pro někoho možná nečekanou souvislost s Evropskou unií. „Po roce 2004 jsme od Služeb města přebírali dětská hřiště a herní místa. Těch bylo ve městě celkem 74. My jsme pozvali certifikovanou firmu, která měla zjistit jejich stav a způsobilost,“ konstatoval včera ředitel městské společnosti Pro-Sport Martin Tomka. Výsledek zněl: 90 procent herních prvků je nevyhovujících.

„Staré konstrukce prolézaček typu zeměkoule a podobně se v poslední době postupně odřezaly a na různých místech odřezávají dál,“ konstatoval přímo na zasedání zastupitel Jan Vopat. „Bylo to z důvodu bezpečnostních předpisů Evropské unie. Pro větší bezpečnost dětí je v nich přesně dané například to, jak musí být hluboká dopadová plocha, na které navíc nesmí být od určité výšky herního prvku ani tráva, nebo jakou granuláž má mít prosívka, která se dává jako podklad, jak velká mohou být oka u řetězů kvůli dětským prstům a podobně,“ vyjmenoval Vopat.

Více čtěte na dnešních (úterý 10. července) stranách Českokrumlovského deníku.