„Vzhledem k tomu, že už bylo požádáno ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o příspěvek ve výši 400 tisíc, rada rozhodla, že podmiňuje účast zástupců města na Mezinárodních hrách mládeže 2008 úspěšností získání tohoto grantu,“ upřesnil starosta Luboš Jedlička. Žádost má logický základ, protože účast dětských sportovců na této mezinárodní olympiádě je reprezentací nejen Českého Krumlova, ale i celé republiky. Akce totiž plně spadá pod Mezinárodní olympijský výbor.

„Pokud příspěvek město nedostane, budeme hledat jinou alternativu levnějších her někde jinde,“ uvedl k věci ředitel společnosti Pro-Sport Martin Tomka. „Mám už vybraný sportovní festival ve Vídni, kdy účast na něm by vyšla zhruba na třetinovou cenu.“ Tento festival je také na světové úrovni, byť není zaštítěný olympijskými kruhy.