Právě úspěšné absolvování a ukončení kurzu je nezbytnou podmínkou pro získání dotací z fondů EU. Kurz bude zahájen 16. ledna v budově VOŠ a SZeŠ Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788.

S absolvováním má zkušenost již nejeden zemědělec. V minulých letech tento kurz úspěšně ukončilo celkem 121 zemědělců z celého jihočeského regionu a z okolí Benešova.

Kurz se uskutečňuje formou přednášek a seminářů v rozsahu 150ti vyučovacích hodin a dalších 150ti hodin samostudia, individuálních konzultací, zpracování závěrečného projektu a požadované praxe v zemědělském podniku. Vše je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z úspěšného zpracování písemného testu a ústní obhajoby zadaného závěrečného absolventského projektu. Účastník kurzu po splnění všech základních podmínek obdrží platné osvědčení – certifikát.

Kurz však zemědělcům přinese i jiné věci, než jen potřebný certifikát. Jeho obsahem jsou totiž také aktuální poznatky z oblasti pěstování rostlin, živočišné výroby, zemědělské techniky, ekonomiky, podnikání, informační a komunikační techniky, legislativy, zásad BOZP, ekologického hospodaření, dotační politiky státu a EU. Nikdo tedy nepřijde zkrátka.

Předpokládaný závěr, včetně závěrečných zkoušek, je plánován na konec měsíce března. Případní zájemci se mohou přihlásit telefonicky či písemně na adrese: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, nám. T. G. Masaryka 788, Tábor, PSČ 390 02, tel. 380 421 030-1, e-mail:px@szes.tabor.cz nebo přímo u vedoucího kurzu ing. Ladislava Kostrůnka, mob. 776 125 534.