Vznik Betléma

Myšlenka pořádat živý betlém se zrodila mezi členy Občanského fóra po revoluci v roce 1989 z nadšení, že lidé opět směli zpívat koledy. Dnes už účinkující nejsou pouze z Českého Krumlova, ale zapojují se také lidé z okolí – například ze Zlaté Koruny, Dolního Třebonína, Českých Budějovic, Zlivi, Linze i Floridy.

Živý betlém tradičně přilákal den před Štědrým dnem davy diváků na českokrumlovské náměstí. Oblíbené představení připravuje kolem tří set nadšenců. Hlavními organizátory tohoto celého náročného mumraje jsou Vladimíra Konvalinková a Věra Hanzalíková z Českého Krumlova.

„Do poslední chvíle nevím, kolik lidí bude v betlému účinkovat, kolik jich nakonec opravdu přijde,“ říkala s úsměvem Vladimíra Konvalinková. „Zhruba vystupuje kolem 150 lidí a dalších tak 150 lidí je za přípravami, jako sponzoři, technici, osvětlovači, lidé, co šijí kostýmy, pomáhající rodiny a podobně.“

Živým betlémem se mohou zájemci těšit od roku 1991, takže letos se konal již posedmnácté. „V minulosti jsme představení hráli na prvním a druhém zámeckém nádvoří, pak na dvoře Tramínu a osm let na náměstí u kašny. Letos máme premiéru na místě před radnicí,“ zavzpomínala Vladimíra Konvalinková, která má radost, že dobrovolníků během let neubývá, ale naopak zájemci o účinkování, zejména rodiče s dětmi představující anděle, přibývají.

„Z toho už deset let spolupracujeme s divadlem. S kostýmy nám tedy už pomáhají kostymérky, ale tady Věrka Hanzalíková, ta se jich po nocích našila,“ připomněla Vladimíra Konvalinková. „Dělám to ráda,“ říkala skromně Věra Hanzalíková. „Letos jsem měla zvláštní úkol. Šila jsem pytle na dopravní značky, abychom je schovali a nezářily nám reflexními barvami v záři světel. Většina kostýmů je prostá, jedinou honorací jsou tři králové, které máme oblečené v plném lesku díky sponzorům.“

V českokrumlovském betlému nechybějí ani živá zvířata. Na náměstí díky tomu zavítají ovečky, na ovce si zahrají i někteří psi odění do ovčí kůže, tři krále přivážejí koně. Před lety vplul na scénu i živý velbloud, který byl přivezen až z Plzně. Pro příští ročníky byl ale již zavržen, ne proto, že málem shodil krále, ale protože příliš zatěžoval rozpočet betléma. Nyní je mezi zvířaty největší atrakcí osel Matýsek, který dojíždí z Kamenného Újezda a kromě účinkování vždy stihne ještě povozit několik dětí.

„Bez dobrovolníků a řady sponzorů bychom betlém vůbec nemohli dělat. Děkujeme proto všem, co stojí v pozadí živého betléma, sponzorům – městu, firmám i jednotlivcům. Účinkující i muzikanti to dělají zdarma – zkrátka, je to radost,“ uzavřela Vladimíra Konvalinková.