„Nejvíce dluhů je ve službách spojených s užíváním bytů, přesně je to částka zhruba 4,5 milionu korun,“ vypočetl starosta Luboš Jedlička. Dluhy pocházejí především z doby, kdy ještě město vlastnilo velkou část bytů na městských sídlištích a v dalších částech města. Sumy jsou spojené především s nezaplacenými nájmy nebo službami. „V minulosti tyto dluhy vedení města neřešilo nijak důsledně. My jsme se na tuto oblast zaměřili a nehodláme nikomu nic odpouštět,“ míní starosta. „V případech, které jsou doopravdy flagrantní, už jsme navázali spolupráci se soudním exekutorem, budeme tyto částky žalovat,“ dodal.

Aktuální trend těchto dluhů se podle posledních informací zastavil, přesněji řečeno zpomalil, takže dluhy městu už údajně nerostou po milionech, ale po desítkách tisíc. „Nicméně ty miliony nikomu odpouštět nebudeme. Můžeme se zaobírat případně odpuštěním příslušenství, to znamená penále, ale základní úhrady, které jsme my sami museli také uhradit, tedy energie nebo úklid, ty rozhodně budeme chtít dostat zpět, protože s těmito částkami se počítalo v rozpočtu města jakožto s příjmy,“ vypočítal Jedlička.

Více se dočtete v dnešním (středa 3. července) vydání Českokrumlovského deníku.