Obec i nadále usiluje o získání části budov bývalého hraničního přechodu ve svém katastru.

Jedinou možností, jak může nějaký objekt získat, je převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byť i třeba za symbolickou cenu nebo bezúplatný, přesto s určitou vizí nutných investic a poměrně tvrdými podmínkami od samotného státu. Nicméně i tak by se převod podle starosty Alfréda Krenauera vyplatil. Pomohl by totiž především dolnodvořišťské školce.

„Mohli bychom se dohodnout s nájemcem části školky, aby se přestěhoval do budovy bývalého přechodu a o uvolněné prostory by se školka mohla rozšířit,“ přiblížil starosta Krenauer.

Po určitou dobu už totiž vozí někteří místní občané své děti do školek v Bujanově nebo v Kaplici, protože v obci není místo. To by se získáním části hraničního přechodu mohlo změnit.

Zastupitelstvo tak na květnovém zasedání schválilo a přijalo zavazující podmínky, které by pro obec platily v případě, kdyby nemovitosti získalo. Například by po dobu deseti let Dolní Dvořiště nesmělo budovy převést na někoho jiného, s výjimkou bezúplatného převodu na stát.

Obec musí také dokončit na vlastní náklady úpravy objektu, které vyžaduje takzvaný Schengenský hraniční kodex. A v případě, že by byla znovu zavedena ochrana státních hranic, musí pro tento účel bezplatně nemovitost poskytnout. Jak doplnila učitelka školky a místostarostka Helena Pánská, školka má plný stav, tedy 40 dětí a rozšířením prostor by děti získaly samostatnou ložnici.

Jak už jsme informovali, Dolnímu Dvořišti se navíc podařilo získat sedmdesátitisícový grant na výměnu oken v mateřské školce. „Výměna oken proběhne o prázdninách a bude se měnit čtrnáct velkých a deset malých oken,“ dodala včera Helena Pánská.