„O finanční podporu tak mohou žádat českokrumlovské organizace typu občanských sdružení, obecně prospěšných společností nebo škol,“ upřesnila mluvčí radnice Jitka Augustinová. V odůvodněných případech lze podle ní dotaci poskytnout i fyzickým osobám s trvalým pobytem v Českém Krumlově.

Pro letošní rok jsou mimo jiné vyhlášeny okruhy jako poradenství obyvatelstvu v oblasti ochrany životního prostředí, využití volného času mládeže nebo ekologická výchova na školách a školkách.

Žádosti je nutné podat na českokrumlovský odbor školství, sportu a mládeže do 31. března a 31. července tohoto roku.