Biomasu, přesněji lesní štěpku, chce v Domoradicích spalovat místo hnědého uhlí vlastník energobloku, akciová společnost Carthamus. Ovšem chystaná rekonstrukce vyvolává otazníky.

Podle dostupných informací by měl energoblok spalovat 80 tisíc tun štěpky ročně a vedení města se obává jak negativního vlivu na životní prostředí, tak především neúměrného nárůstu nákladní automobilové dopravy.

Ta by ohrozila nedávno zrekonstruovanou Tovární ulici, ale i příjezd do města skrze Přísečnou a první kruhový objezd.

„Hájíme zájmy občanů a tak rada města využila zákonné právo, aby byly v zájmu ochrany města zpracovány vlivy tohoto kroku na životní prostředí,“ řekl starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. „O stavební povolení požádáme až na základě výsledků řízení EIA,“ upřesnil předseda představenstva firmy Carthamus Jindřich Beznoska aktuální stav právě probíhajícího posuzování vlivů na životní prostředí.

„Pokud by pro nás dopadlo kladně, s rekonstrukcí a výstavbou jednotky, která bude dodávat elektrickou energii, by se mohlo začít na jaře.“

Prvotně by se totiž měla v energobloku vyrábět elektřina a teplo až teprve jako druhotný produkt.

„Rozptylová studie už potvrdila, že nedojde ke zhoršení emisní situace. Zatím se uhlí vozí kamiony, ale v loňském roce už jsme zakoupili vlečku do areálu, takže palivo by mělo být zaváženo přímo vlakem,“ potvrdil Beznoska s tím, že kromě zlevnění dopravy přinese tento krok i úbytek projíždějících kamionů.
Město i firmy nyní čekají na rozhodnutí krajského úřadu.