Osmnáct jamek na ploše sedmdesáti hektarů – to jsou základní parametry přírodního golfového hřiště v sousedství zámecké zahrady v Kvítkově Dvoře. Vyroste na soukromém pozemku jako privátní investice společnosti České nemovitosti, a. s.

Zastupitelé, kteří tento záměr investora pustili do tradičního kolečka všemožného vyjadřování a shánění podkladů, dali svým většinovým rozhodnutím na vědomí, že město nebude stát v cestě změny územního plánu. Ten v této lokalitě zatím předpokládá území volné krajiny.

Je samozřejmé, že náklady na to ponese investor. „Vyslyšeli jsme připomínky, které rada města vznesla v únoru. Studie o situaci dopravní, krajinotvorné a biologické nejsou v rozporu s naším záměrem. Hranici hřiště jsme posunuli zhruba 150 metrů od zámecké zahrady,“ zdůraznil zástupce investora ředitel společnosti Sekyra Golf Resort Praha, a. s., Luboš Klikar.

Jak podtrhl například radní Jan Vondrouš, golfové hřiště je pro město přínosem. „Turistický ruch by zcela jistě dostal impulz. V současnosti jsme cílem krátkodobých návštěv masových skupin chudších turistů. To by se mohlo pozitivně změnit. Už dnes mám signály od cestovek, které se o záměr a jeho realizaci zajímají,“ uvedl a dodal, že dalšími plusy jsou zachování rázu krajiny a zaměření hřiště pro začínající a průměrné golfisty.

Starosta Luboš Jedlička připomněl, že snahy o golfové hřiště v této lokalitě nejsou žádnou novinkou. „Nyní ovšem je zřejmá součinnost soukromého majitele pozemků se silným investorem. Navíc výstavba v žádném případě nezasáhne pozemky územní rezervy v kontaktu se zámeckou zahradou,“ vysvětlil.

Usnesení zastupitelů, které podpořilo záměr výstavby golfového hřiště, se nakonec obešlo bez požadavků města na splnění podmínek památkové péče a ochrany přírody. Převážil názor, že tato stanoviska jsou ze zákona součástí projednávání každé podobné investice a navíc v kompetenci státní správy.

V regionu se tak rýsuje další golfové hřiště. Přiřadí se ke sportovištím ve Svachově Lhotce, Větřní a Lipně. Konkurence prý nehrozí. „Golfisté vyhledávají právě taková území, kde je hřišt více. Chtějí si zahrát v různých prostředích,“ míní Jedlička.