„Komunikaci jsme opravili vlastními prostředky, nebylo to nic náročného. Vyspravili jsme i krajnice, aby voda nerozrušovala silnici,“ řekl starosta Josef Troup.