K požárům trávy, lesa nebo lesní hrabanky v posledních dnech už téměř denně vyjíždějí profesionální i dobrovolní hasiči v regionu.
V pondělí se od 14.37 hodin potýkali s hořícími křovinami na zhruba 500 metrech čtverečních na kraji lesa u Hradiště, dohašovali ohniska po pálení klestí u Přídolí a ve 21.30 hodin u Slupečné dohašovali ohniska po požáru černé skládky.
V neděli likvidovali ohniska požáru v lese u Netřebic, kde se v pátek po 12. hodině vzňala hrabanka a chvíli poté pospíchali k ohni v lese u Chabičovic. V obou případech se jim podařilo zabránit výraznějším škodám. V sobotu kvůli nedbalosti při pálení klestí hořel les na ploše 80 krát 50 metrů u Pohorské Vsi, ve 21.57 hodin hasiči chvátali k požáru trávy na okraji lesa u Zubčické Lhotky. Ve čtvrtek ráno hasila jednotka vyšebrodských hasičů požár lesního porostu u Dolních Jílovic. A 53 minut po poledni další hasiči uháněli k požáru stavebního odpadu u bývalé školy v přírodě ve Frymburku, kde vznikla škoda za 70000 korun.
Z toho je jasně patrné, že s ohněm je třeba za současného až extrémního sucha zacházet nanejvýš opatrně.
K tomu naléhavě vybízejí i majitelé lesů. „Je opravdu třeba velice důsledně dodržovat zákaz kouření a rozdělávání otevřených ohňů v lesích, který platí trvale a nyní několikanásobně,“ apeluje na obyvatele regionu českokrumlovský lesní správce Lesů ČR Radek Kordač. „Neodhazovat v lese ani v jeho blízkosti nedopalky cigaret, nerozdělávat ani ohně založené ve vyhrabané jámě a obestavěné kameny, protože oheň se může prohořet kořeny dál do lesa,“ varuje.
Sucho v lese je veliké a trpí jím hlavně letos vysázené stromky. „Zejména ty později vysazené, proto jsme sazenice nejprve namáčeli do přípravku omezujícího transpiraci (odpařování vody listy),“ podotkl Radek Kordač.
„Na některých místech nám už zasychají sazenice. Kvůli tomu, že chybí i vláha ze sněhu, může dojít také k oslabení starších stromů a k nástupu jejich škůdců,“ řekl ředitel Lesů města Český Krumlov Bedřich Navrátil.