Jen velké přemáhání zastupitelů zadržujících hlasitý smích, případně jejich odchod z jednací místnosti zabránily stoprocentní frašce při posledním zasedání zastupitelstva. V hlavní roli se totiž při jednom z bodů programu ocitla prezentace hlasovacího zařízení a zástupce nabízející firmy.
Už jeho první věta vzbudila pozdvižení v sále – umíme přesně a konkrétně zaevidovat, kdo a jak hlasoval při přijímání usnesení. Přitom prvotním impulsem pro případné zavedení elektronického zařízení byl pravý opak. Dost na tom, jak se vzápětí ukázalo, že mentor ani nedokázal vysvětlit, zda software zvládne prostě sečíst po elektronickém hlasování kolik hlasů bylo pro, proti či se zdrželo.
Korunoval tak své vystoupení, které jinak přesně souznilo s kvalitou předváděného zboží. Průměrný absolvent kroužku DDM by hravě konkuroval a jistě by si neřekl o osmdesát tisíc. Zastupitelé takovou nabídku zatím odmítli.