Investorem jestát, protože se jedná o komunikaci první třídy. Momentálně se připravuje projekt pro územní rozhodnutí.
Obchvat by měl začít na posledním horizontu před Horní Planou směrem od Českého Krumlova. Povede v násypu mezi hotelem Šumava a základní školou. Tam se začne zakopávat do hloubky sedmi metrů. Dále bude pokračovat pořád vedle železnice a za benzinovou pumpou se napojí na stávající komunikaci do města a zpátky.
„Ten obchvat dá vzniknout mostu v Horní Plané u hotelu Šumava. Je to ta cesta dolů k pláži k převozu. Bude to klasický velký silniční most i s chodníkem. Vlastně se bude jednat o první mostní stavbu v novodobé historii Horní Plané,“ říká starosta města Jiří Hůlka.
Celý projekt atakuje pouze zahrádkářskou kolonii. Vlastníkem je z části město a z části jsou to privátní osoby. Ty se budou muset s investorem dohodnout, za jakých podmínek jim je převede.
Silnice, která momentálně vede přes město, vůbec nesplňuje parametry silnice první třídy. Nejvíce místní obyvatele otravují neustále projíždějící nákladní automobily.
„V souvislosti s obchvatem dojde vlastně k předělení města, protože Horní Planá je situována ze svahu ze severu na jih dolů k jezeru a takhle to od západu na východ přetneme.“ Jelikož bude zářez dosahovat hloubky až sedmi metrů, bude muset dojít k přeložení všech inženýrských sítí, které prochází ze severu k jihu. Dotkne se to také čistírny odpadních vod, která se nachází na nejjižnější části u jezera.

Více v úterním (12. června) vydání Českokrumlovského deníku.