Budoucnost teprve ukáže, jak se policistům bude ve vnitrozemí dařit zachytit cizince ze třetích zemí, kteří se budou snažit dostat do jiných států nepovoleným způsobem. Státní hranice se budou kontrolovat dál, ale už ne tak často, jako doposud. „Půjde spíš o kontrolu vytýčení státní hranice, státních znaků a podobně,“ řekl vedoucí Referátu cizinecké a pohraniční policie Miroslav Doležal, který připomněl, že vnější hranicí a tedy místem přísných kontrol budou třeba i letiště v Ruzyni, Brně či Karlových Varech.

„Z hranic sice budeme pryč, ale od října je už naostro spuštěný Schengenský informační systém (SIS), kterým jsou počítačově propojeny všechny členské státy. Díky němu rychle zjistíme, zda kontrolovaný cizinec někde v jiném z schengenských států není hledaný nebo tam neměl problémy s nedovoleným překročením hranic či někde nepobýval neoprávněně,“ řekl Miroslav Doležal.

„Je pravda, že někteří policisté budou referáty s lítostí opouštět, ale rozdělení policistů na nová místa jsme dělali citlivě,“ ujistil vedoucí. „Policisté z kyselovského referátu nám vždy ochotně pomáhali, ale doufáme, že je nahradí státní policie, alespoň nám to jejejí vedení slibuje. Fakt je, že na hranicích už jsou policisté zbyteční,“ míní starostka Přední Výtoně Regina Houšková. „Je to běh dějin, který nelze zastavit, podobně jako v případě, když na hranicích skončili celníci. Dnes už je to opravdu přežitek.“