„Teď vypadáme, že je to naše zlovůle, zejména po tvrzení, že firma Opavia nám hřiště vybavila s podmínkou, že bude trvale volně přístupné. V uzavřené smlouvě žádná taková podmínka neexistuje,“ důrazně se ohrazuje ředitelka základní školy Božena Dvořáková.
Škola totiž začala oplocený areál školního hřiště večer zamykat a zadní bránu uzamkla nastálo. To se nelíbí zejména skateboardistům a basketbalistům, ale i lidem, kteří si areálem hřiště pouze krátili cestu.
Hřiště škole pomohla vybavit sportovními atrakcemi v roce 2000
firma Danone čokoládovny, která do něho v rámci své reklamní kampaně investovala 850 000 korun. Atrakce si tehdy zapojením do výtvarné soutěže vybojovaly děti namalováním hřiště svých snů. Škola v projektu kromě kreseb zvítězila i díky tomu, že splňovala předem stanovené podmínky soutěže, jako například, že musí jít o školu disponující dostatečným prostorem a její hřiště je dětem přístupné i po uzavření školy.
Pravdou ale je, že vlastní smlouva o spolupráci uzavřená mezi Danone čokoládovny, a. s., a Základní školou Velešín v roce 2000 při předávání sportovišť již tuto podmínku neobsahuje. A v době soutěže hřiště základní školy požadovaná kritéria splňovalo.
Vedení školy se nyní řídí Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, kterou stanovilo ministerstvo zdravotnictví právě na základě Zákona č. 258/2000 Sb. .

Více ve čtvrtečním vydání Českokrumlovského deníku.