V pondělí 14. 5. otiskl Českokrumlovský Deník reakci Jaroslava Vlasatého na situaci okolo s. r. o. Služby města Český Krumlov (SMČK). Vzhledem k tomu, že se mohou opakovat různé úvahy a názory i dalších spoluobčanů našeho města, rozhodl jsem se uvést několik informací na pravou míru:
• existuje mnoho možností, jak řešit situaci v s.r.o. SMČK, a zastupitelstvo města zatím nerozhodlo, kterou zvolí
• není snaha prodat obchodní podíl ve společnosti za každou cenu
• na rozdíl od předchozích období je na letošní rok schválen rozpočet města zastupitelstvem jako vyrovnaný, proto nemůže být řeč o cíli zalepit díry v rozpočtu města
• v případě zvolení zastupitelstvem varianty prodeje obchodního podílu by byla získaná částka deponována na spolupodíly na investičních akcích ve prospěch občanů města, např. regenerace sídlišť, opravy komunikací, mostů, lávek a sportovišť, vč. dětských hřišť - nikdo jiný než zastupitelstvo by s částkou nedisponoval
• nové vedení nechce navrhovat kroky, které by vedly k dalším pochybným rozhodnutím, ale situaci řešit odpovědně
• předmětem prodeje obchodního podílu by byl pouze majetek s.r.o. SMČK, ve kterém není zahrnut areál v Domoradicích, skládka a separační hala bez technologie - za tyto majetky města dnes platí firma nájem městu

Další argumentace v pondělním (21. května) vydání Českokrumlovského deníku.