Velešínští mají po dlouhých letech naději, že jim bude povolen vstup do vodního ochranného pásma římovské nádrže.

Tak by se mnohým splnilo toužebné přání, neboť lidé nezapomněli, jak bylo údolí Malše, zaříznuté hluboko do skalního kaňonu, před svým zatopením malebné. A teď je mrzí, že se nemohou na dobře známá a zajímavá místa bez hrozby stíhání a pokut podívat.

Velešínským, tedy Společnosti přátel Velešína, ochráncům přírody i pracovníkům města, se podařilo prolomit ledy a Povodí Vltavy jim v posledních letech vychází vstříc. Na základě jeho návrhu bylo nyní zahájeno vodoprávní řízení o částečném zpřístupnění ochranného pásma prvního stupně vodárenské nádrže Římov pro šetrnou turistiku a cykloturistiku. „Nyní běží klasický schvalovací proces,“ řekl místostarosta Velešína Jiří Růžička.

Schvalování se nyní týká druhého kola. První úspěšné kolo už proběhlo a díky němu Velešínští od letoška oficiálně smí už chodit na procházky na velešínský hrad a po cestě z betonových panelů do Římova. V momentálně navrhovaném kole jde o přístup k mohyle v Dlouhé, k vyhlídce na skále nad Kozákem, přístupu k vodnímu prameni Srdíčko po bývalé cestě do Svatého Jana nad Malší, na vyhlídkovou skálu pod ulicí K Malši ve Velešíně, do lokality Velký kámen po cestě pod čistírnou odpadních vod a žadatelé nezapomněli ani na přístup ke Kamenné věži a obrannému valu. Pokud vše dobře dopadne, požádají pak Velešínští Klub českých turostů, aby turistické trasy vyznačil a dal do map.

„Já myslím, že by to přivítalo určitě plno lidí, kteří tady vyrůstali. Vždyť kolem řeky tu bývala ta nejkrásnější místa z okolí,“ míní například Václav Janda z Velešína.