Je nebo není zemědělství v krizi a na pokraji zájmu? Ekonomicky možná ano, ale soudě podle nadšení závodníků v orbě a vozatajském parkuru rozhodně ne.

Právě takové nadšení bylo znát ze všech účastníků třetího ročníku soutěže Smrhovská brázda, která se v sobotu konala v Malče nedaleko Besednice.

Podle jednoho z organizátorů Pavla Talíře bylo hlavním popudem upozornění a zviditelnění zemědělských tradic. „Chtěli jsme ukázat, kde zemědělství začínalo, protože bylo prvotní činností člověka k tomu, aby se vůbec uživil. A také na to, že dnes se zemědělství dostalo na chvost veřejného zájmu,“ upozornil v sobotu Talíř. Problémů je podle něj hodně, zvláště v souvislosti s dotacemi a celkovou zemědělskou politikou Evropské unie, ale i jiných států.
Závody, jako se Smrhovská brázda slouží také jako ukázka hlavní síly, která zemědělstvím po věky hýbala – koně. A zvířata, mohutní valaši i kobyly, stála opravdu za vidění. I se svými parádními postroji. „Jeden takový postroj může stát i kolem 48 tisíc korun,“ upozornil Karel Školka z Branné u Třeboně. Jiný ze závodníků, Jan Opekar pak předvedl postroje ještě po svém pradědečkovi: „Ty jsou staré sto, sto padesát let,“ ohodnotil je sám majitel.

Každý z účastníků měl od organizátorů připravené vlastní pole určené k orbě, všichni dohromady pak společnou trať s překážkami, na které museli ukázat, jak ovládají své koně. Předvést měli prudké otáčení, couvání se spřežením a vozem, kličkování mezi překážkami a to vše pochopitelně v co nejkratším čase. „Moc to nežeň, klouže to,“ ozvalo se z davu směrem k dalšímu závodníkovi v narážce na neustávající déšť. I přes nepřízeň počasí se na start dostavila zhruba třicítka koní a více než sto diváků.