„První fáze byla motivační. Proběhla exkurze na skládku a výukový program. Druhou fází je analýza, která bude končit návrhem projektu na zlepšení odpadové situace ve městě. Poslední fází bude samotná realizace toho projektu,“ popsala vedoucí Ekocentra Šípek Kateřina Střelcová. „Nyní tedy obcházíme školy a dáváme dohromady analýzy, jak to na školách vlastně vypadá,“ dodala.

Kampaň se týká českokrumlovských škol. Jejím cílem je zlepšení odpadové situace ve škole nebo v jejím okolí. „Samotná realizace projektu by měla proběhnout od druhé poloviny školního roku. Druhá fáze tedy potrvá do ledna, maximálně do února. Mohu říci, že zatím všechno probíhá naprosto v pořádku,“ popsala Střelcová.

Zajímavý projekt letos podpořilo město Český Krumlov částkou 149 500 korun.