Tři velké investiční akce v závěru roku úspěšně završilo město Kaplice. A sice v první řadě za finančního přispění od státu stavbu nového nájemního domu s patnácti bytovými jednotkami v Linecké ulici za 22 milionů korun.

„Firma nám je předala ve výborné kvalitě. Mezi těmito byty jsou i dva byty pro vozíčkáře a všechny byty jsou plně obsazené,“ uvedl místostarosta Josef Kaloš. „Ostatně, kdyby jich bylo o padesát víc, obsadili bychom je také,“ dodal.

Dalším neméně významným počinem byly rekonstrukce a vybudování kanalizace a přívodu vody v Pohorské ulici. „Bylo nutné zvýšit kapacitu těchto sítí, abychom umožnili výstavbu bytových domů v lokalitě Jih. To město stálo 17,5 milionu korun. Třemi miliony se na tom spolupodílela jedna kaplická firma,“ upřesnil místostarosta. V tomto případě městu bohužel žádost o dotaci nevyšla.

Ke třetí důležité akci se řadí rekonstrukce Slovanského domu, který slouží jako praktické středisko kaplického odborného učiliště.

„Rekonstrukce byla nutná, abychom tam učňovské středisko udrželi. Bylo třeba jeho zázemí zrenovovat tak, aby středisko vyhovovalo novým hygienickým předpisům,“ řekl Josef Kaloš. To znamená zejména kuchyni a sociální zařízení, které je nyní jediným veřejným místem ve městě, kde se nachází WC pro vozíčkáře. Celou akci financovalo město 5,8 miliony korun.

„Částečně se provedla i úprava vestibulu. Zrušili jsme obložení, takže se nyní prosvětlila restaurace, kde je teď i lepší rozmístění stolů,“ řekla včera ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště v Kaplici Marta Caisová. „Ovšem v budoucnu bude muset následovat další etapa rekonstrukce, která se bude týkat schodiště, přísálí a sálu v patře,“ dodala.