Kasárna bez vojáků jsou stále v majetku armády. „Krumlovská kasárna mají dvě části, z nichž ta první je již na město převedena,“ upřesňuje Monika Machtová z tiskového oddělení Ministerstva obrany České republiky.
„Smlouva o bezúplatném převodu kasáren na město Český Krumlov však ještě není sepsaná. Druhá část kasáren měla totiž původně sloužit naší příspěvkové organizaci, která zde chtěla zbudovat dům pro válečné veterány. Z plánovaného projektu ale nakonec sešlo, a protože pro prostory nebylo jiné využití, bude i druhá část převedena na město také,“ slibuje MonikaMachtová.
„První část kasáren převedeme s největší pravděpodobností ještě do konce letošního června, převod druhé části však musí nejdříve odsouhlasit vláda.“
Na českokrumlovské radnici se vzácného autogramu ministryně Vlasty Parkanové nemohou dočkat.
„Vláda již souhlasila s převodem na město, takže čekáme, až bude smlouva o převodu podepsána,“ svěřuje se Lumír Luštický, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu Č. Krumlov.
„Územním plánem města z loňského roku jsme vyřešili, co na místě bývalých kasáren bude.“ A na co se proto mohou obyvatelé Českého Krumlova těšit?
„V severní zóně objektu kasáren dojde k bytové individuální výstavbě. Střední část bude patřit občanské vybavenosti, kam patří například školy, zdravotní a sociální střediska, domov pro seniory nebo sportoviště.“ V jižní části objektu chtějí Krumlovští pokračovat v započaté bytové výstavbě. „Vyroste zde osm domů s osmdesáti bytovými jednotkami,“ slibuje Lumír Luštický z Městského úřadu v Českém Krumlově.