Centrum pro pomoc dětem a mládeži vydalo Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji pro rok 2008.

„Smyslem vydání katalogu je poskytnout dětem a mládeži z naší republiky i zahraničí přehled o ubytovacích kapacitách levnějšího charakteru,“ uvedl ředitel Centra Vlastimil Kopeček.

Přehled by měl dopomoci tomu, aby jednotlivci i organizace mohli využít region při plánování svých turistických a poznávacích návštěv našeho kraje v příští sezóně.

Úvodní část obsahuje základní informace o Jihočeském kraji, přehled všech hraničních přechodů, nejdůležitějších informačních center nebo základní kontakty na pomoc v krizových situacích.

Další část přináší přehled levných ubytovacích kapacit, tipy na výlety a kulturně historické pamětihodnosti daného regionu, základní kontaktní přehled turistických a dalších informačních center. Nechybí ani orientační mapky.

„Všechny důležité texty jsou v katalogu uvedeny v anglickém jazyce a údaje o ubytovacích kapacitách jsou v některých případech doplněny také o mezinárodně srozumitelné piktogramy tak, že bez velkých potíží může být katalog využit také zájemci ze zahraničí,“ doplnil Kopeček.

 

Kam a pro koho

Nyní bude katalog distribuován na všechna důležitá informační místa v České republice i v zahraničí a to prostřednictvím sítě Informačních center pro mládež a sítě turistických informačních center České republiky. Dále prostřednictvím poboček a informačních míst evropské informační služby pro mládež Eurodesk a informační sítě EU Europe Direct.

Podle sdělení tiskového odboru krajského úřadu budou výtisky k dispozici také v zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu a na lednovém veletrhu cestování a turistiky Regiontour Brno. Jihočeský kraj také vznik katalogu podpořil grantem.

Na projektu se také podílelo Sdružení dětí a mládeže, přesněji jeho pracoviště Informační centrum pro mládež České Budějovice a Informační centrum pro mládež v Táboře.