Šesti až sedmiprocentní pokles návštěvníků zaznamenal během letošního roku klášter ve Vyšším Brodě. Jak včera uvedl ředitel Informačního centra Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Jaroslav Čása: „Klášter není propagovaný jako nějaká pohádková nebo aristokratická záležitost, ale je spojený s vírou. Tím dostává jeho návštěva zcela jiný rozměr.“ Navíc se jedná o klášter živý, tedy cisterciáckým řádem stále spravovaný a obývaný. Co se požadavků turistického trhu týče, sílí v poslední době především zážitková nebo adrenalinová témata, a to vyšebrodský komplex nenabízí a ani to není jeho cílem.

„Návštěva Vyššího Brodu je spíše niternější záležitostí,“ doplňuje ředitel s odkazem na rostoucí poptávku turistů právě v tomto ohledu.

Je to trend

„Jak vypadá mnišský život v moderní době? Jak mniši žijí, jaký je jejich denní rytmus, uvidíme je?“ Takové otázky od návštěvníků zaznívají čím dál tím častěji. Právě na tato téma se chtějí zdejší průvodci ve svých výkladech do budoucna zaměřit. Stejně tak bude nutné do budoucna ještě více vylepšit zázemní servis pro turisty, nebo třeba nabízet i celodenní program spojený s poznáváním okolí. Zatím posledním výsledkem těchto snah bylo červnové zprovoznění návštěvnického centra.

Nevadí tento turistický ruch a touha poznat i mnišské zázemí samotným vlastníkům a obyvatelům kláštera?

„Nevadí,“ odpovídá převor Justin Jan Berka. „My žijeme ve druhém, odděleném traktu. Navíc tento trend je fenoménem i ve světě. To musíme přijmout tak, jak to je. Samozřejmě, že náš denní rytmus musí zůstat nenarušen, ale prohlídky jsou mu přizpůsobeny. Pokud probíhají modlitby, prohlídky neběží,“ nastínil situaci převor.

Největší dojem zanechávají v návštěvníkovi bezesporu klášterní kostel a knihovna. „Podle mne je to nejhezčí knihovna v republice. Velmi často také bývá hlavním důvodem návštěvy,“ řekl Jaroslav Čása.

V povědomí cizinců je ale vyšebrodský historický skvost, jeho historie, vývoj a souvislosti uložen daleko více než u českých turistů. Ti převládají především ve světských radovánkách vodáckých sportů a město je pro ně výchozí základnou.