Tím chce město podpořit zájem obyvatel o třídění a ukládání bioodpadu.

Město Český Krumlov se totiž zapojilo do projektu Domácí kompostování v Jihočeském kraji a v rámci toho občanům nabízí 179 kompostérů.

Jde o dotační projekt 
z Operačního fondu životní prostředí, který je spolufinancován Evropskou unií 
a Státním fondem životního prostředí ČR a možnost pořídit si kompostéry získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.

„Kompostéry město zájemcům zapůjčí až do konce roku 2021," informuje mluvčí města Petra Nestávalová. Zájemce musí kompostér umístit na pozemek, který užívá, a musí ho využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad. A musí během celé doby zápůjčky dodržovat správné zásady kompostování."
Ze 179 kompostérů je 45 o objemu 453 litry, zbývající mají objem 900 litrů.

Ten, kdo si kompostér zapůjčí, jej však nezíská jen za dobré slovo. Bude muset městu podepsat smlouvu o zápůjčce a uhradit deset procent z ceny kompostéru, čili za kompostér menší 200 korun, za devítisetlitrový 272 korun.

„Kompostér si pak vypůjčitel vyzvedne v nesmontovaném stavu v areálu Stanice pro psy v Českém Krumlově," doplnila Petra Nestávalová.

„Myslím, že je to dobrý nápad, ale smysl má jenom na malých zahradách," míní Pavel Cehák z Českého Krumlova. „Mně by nepomohl. Když poseču zahradu, ta tráva by se mi do toho kompostéru nevešla. Mám kompost svůj. Umělohmotný kompostér je tak pro zahradu deset krát deset metrů se čtyřmi záhony. Kompostéry jsou dobré spíš pro zahrádkářské kolonie. Možná, že by bylo účinnější, kdyby se sbíral biologický odpad u paneláků a pak se odvážel na kompostárnu."

Zápůjčka kompostérů se zamlouvá i Miroslavu Voběrkovi z Českého Krumlova, ale sám ho nevyužije. „Já mám svůj umělohmotný kompostér na zhruba 400 litrů. Stačí akorát a osvědčuje se. Dávám do něho trávu a plevel ze zahrady. Žádný urychlovač kompostu do něho nepřidávám. Není v něm však kompost hotový za čtyři měsíce, ale až tak za dva roky. Kompostér je rozebíratelný, takže na podzim a na jaře ho vždy rozeberu, kompost přeházím a kompostér zase znovu postavím. Pochopitelně do něho vkládám rostlinný odpad rozřezaný na malé kousky."

„Myslím, že lidé spíš než kompostéry potřebují se na podzim a na jaře zbavit listí a větví," míní Luboš Šalát z Českého Krumlova. „Zbytek si na zahradách zkompostují sami, ale problém je s odpadem velkého objemu, zvláště když člověk nemá, čím by ten odpad odvezl."