Koncert a výstavu prací svých učitelů připravila pro návštěvníky Základní umělecká škola Český Krumlov. Nezi četnými diváky ve čtvrtek večer ve Velkém sále kláštera klarisek tedy nechyběly ani děti, aby slyšely a spatřily umění těch, kteří jsou jim vzorem.

Koncert, během něhož zahráli na rozmanité nástroje Jitka Šlechtová, Kristýna Špejtková a Jana Jarošová, Michal Bartoš, na kytary Michaela Moučková a Roman Matoušek  a ještě mnozí další, rozdělila na poloviny přestávka nazvaná Čas pro výtvarné umění, kdy si zájemci mohli prohlédnout také výtvarná díla pedagogů.

A to keramiku Dity Průchové, obrázek a Nálodní divadlo Marka Borsányiho, olejomalby Jany Holcové a akvarely Ireny Stanevy.