Česko–německo–rakouská konference, kterou pořádala společnosti tří nemocnic Freyung – Grafenau ve spolupráci s krumlovskou nemocnicí, byla určena hlavně pro sestry. Zabývala se přeshraničním výkonem ošetřovatelského povolání, pohybem sester v EU a vzděláním i jeho uznáním v těchto třech zemích. Konferenci finančně podpořila Evropská unie. „V příštím roce budou pořadateli Č. Krumlov a Strakonice,“ řekla hlavní sestra nemocnice Dana Podholová.