Štěstí se včera konečně usmálo na Zlatou Korunu. Díky dotaci z Operačního programu životního prostředí se může obec pustit do svého nejdůležitějšího projektu – rekonstrukce kanalizace v historické části. Místní lidé, kteří již po několika neúspěšných žádostech o grant takřka ztráceli naději, mohou tedy slavit.

„Mám z toho neskutečnou radost. Konečně se nám to povedlo,“ hýřil včera nadšením starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Dotace dělá zhruba 25 milionů korun, přičemž ještě 1 461 tisíc korun přidá Státní fond životního prostředí. Podíl obce bude přes 6 600 tisíc korun. Využili jsme možnosti vzít si bezúročnou půjčku dva miliony korun. Zbytek dofinancujeme z vlastních prostředků,“ vyčíslil starosta.

Začne se na jaře

Podle slov starosty by práce mohly začít hned na jaře. „Ihned začne výběrové řízení a pokud všechno půjde dobře, začne se kopat na jaře. Kanalizace je pro nás životně důležitá akce. Nyní ji snad konečně zvládneme,“ řekl Štindl.

Čekání se vyplatilo

Kanalizace je již v naprosto katastrofálním stavu. I když je její rekonstrukce nevyhnutelná, žádosti o dotaci byly doposud vždy shozeny ze stolu. Pokrýt ale celou akci z vlastního rozpočtu bylo pro obec neuskutečnitelné. Zbývalo tedy jen čekat a doufat v úspěch, což se nakonec vyplatilo. „Už jsem myslel, že se to vážně nepodaří. Přišlo mi, že politiky Zlatá Koruna vůbec nezajímá. Samozřejmě jsem rád, že se obci konečně podařilo ty peníze získat,“ řekl místní Jiří Mráz.

Ve třetí výzvě Operačního programu životního prostředí nepřišly zkrátka ani Loučovice. Těm se podařilo získat až 45 milionů korun na kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Projekty schválené v rámci 3. výzvy OPŽP

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Zlatá Koruna – kanalizace, ČOV a vodovod. Celkové náklady: 32 975 926 korun. Získaná dotace z FS: 24 839 776 korun, získaná dotace z SFŽP: 1 461 163 korun.

Loučovice – kanalizace, ČOV. Celkové náklady: 61 282 620. Získaná dotace z FS: 53 015 594 korun, získaná dotace z SFŽP: 2 650 779 korun.