„Na první etapu prací v roce 2007 nám grantem přispěl Jihočeský kraj a letos se nám povedlo na zbývající část rekonstrukce získat peníze z norských fondů. Obě etapy stály celkem 850 000 korun,“ řekl starosta Brloha Libor Lev. Bylo nutné zpevnit korunu zdí kostela, okraje oken a plochy patek pro klenby, aby voda na vodorovných místech nezatékala do zdi.

Kostel, který nikdy nebyl dokončen, se jako tajuplná atraktivní kulisa těší čím dál větší oblibě lidí, kteří vyhledávají netradiční místa. „Pořádáme tam zajímavé akce a konají se tam netradiční svatby. Letos už jich bylo šest až sedm. Kuklov už objevují i lidé zdaleka,“ konstatoval Libor Lev.

Přestože je kostel nedostavěný, nedá se vyloučit, že měl v minulosti jméno. „Tvrdí se, že býval provizorně zastřešen a konaly se v něm bohoslužby. Pravděpodobně nesl jméno kostel sv. Ondřeje, protože o sto let dříve stával vedle u hrádku kostelík sv. Ondřeje,“ přiblížil starosta. Ovšem po hrádku, který si za Karla IV. postavil biskup, dnes už zbyly jenom nepatrné zbytky zdiva.