Jedním ze tří odborně způsobilých specialistů k výkonu těchto kontrol v okrese je i David Ciml z Kájova. Do jeho ranku spadají kotle značek Atmos, Ekoefekt, Kovarson a Rojek.

„Je to blázinec. Kdo se objedná teď, musí počítat tak s měsíční čekací dobou," říká David Ciml. „Co víme ze školení, i kdyby každý z vyškolených specialistů pracoval každý den naplno, tak se to nedá do konce roku stihnout," dodává.

Vypadá to, že se v příštím roce ocitne poměrně hodně provozovatelů kotlů za hranou zákona. Pro fyzickou osobu to znamená riziko až dvacetitisícové pokuty, pro podnikající a právnické osoby je horní hranice pokuty až padesát tisíc.

„U mě se čeká tak dva, tři týdny," vysvětluje František Kmoch z Plešovic, který je zaměřený na kotle značky Verner. „Teď to ještě jde, ale v prosinci očekávám největší nápor," poukazuje na tradiční zvyk lidí nechávat vše na poslední chvíli.

„Poptávku po technických kontrolách stačím vyřizovat tak do jednoho až dvou týdnů, ale nějak to houstne," říká třetí z odborně vyškolených specialistů v okrese, Vladimír Hájek z Dolního Třebonína, který je zaměřen na značky Dakon, Buderus a Atmos.

Máte kotel zcela jiné značky, než byly v tomto článku jmenovány? V tomto případě si budete muset sehnat odborníka z jiného okresu, který je na vaši značku vyškolen. Dozvíte se o něm buď od výrobce kotle nebo si jej najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Technické kontroly kotlů musí být podle uvedeného zákona prováděny každé dva roky. Kontrolu smí provést pouze odborně způsobilá osoba, která má oprávnění přímo od výrobce kotle.

Potvrzení o provedení kontroly kotle si uschovejte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností si může vyžádat předložení tohoto potvrzení.