Předpokládaný rozpočet na modernizaci rybníka doposud využívaného spíše pro rybářské účely v tuto chvíli dosahuje částky zhruba kolem šesti milionů korun včetně okolního dovybavení zázemím pro sport a relaxaci. „Zdroje financování bychom chtěli hledat v dotačních titulech, nicméně v tuto chvíli stále ještě pracujeme na tom, zdali některá chystaná zařízení budoucího rekreačního areálu nezdvihají tu cenu příliš vysoko,“ konstatovala k věci místostarostka Jitka Zikmundová.

Koupaliště tohoto typu v Českém Krumlově doposud chybí a vedení města chce mít tento záměr zpracovaný do konce letošního roku. Kdy se ale všechny práce opravdu uskuteční, to bude především záviset na tom, zdali se městu podaří získat patřičnou dotaci.