A to nejen ve smyslu represe, ale i osvěty. Českokrumlovskému Centru sociálních služeb se nyní podařilo zajistit peníze pro pokračování takzvaného probačního programu Právo pro každý den, který už oslovil prvopachatele prakticky v celých Jižních Čechách.

„Tento program je směřován ke skupině mladistvých ve věkové kategorii 15 až 18 let, kteří se dostali do rozporu se zákonem, a to v méně závažných trestních kauzách, týkajících se drobných krádeží, poškozování cizí věci a podobně,“ upřesnil včera Tomáš Zunt, předseda občanského sdružení ICOS, pod nějž Centrum sociálních služeb spadá. Jen za poslední rok se podle Zunta zúčastnilo v šesti regionech Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Pelhřimova, Prachatic a Strakonic 96 klientů, 10 dívek a 86 chlapců. Závěrečným testem projekt úspěšně absolvovalo 81 z nich.

Podle koordinátorky projektu Ingrid Jílkové stál tento program přibližně 700 tisíc korun. „Během prázdnin odstartujeme další běh, na který se nám podařilo získat peníze opět z takzvaných norských fondů a na který přispěl také Jihočeský kraj a Ministerstvo spravedlnosti,“ doplnila včera Jílková. Tato částka se blíží devíti stům tisícům korun.

Ke snížení možné recidivy trestných činů v této věkové kategorii mladistvých pachatelů slouží podle Jílkové čtyřicetihodinový cyklus přednášek a školení. Za asistence vyškolených lektorů, tak mají mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své další jednání, naučí se řešit konflikty i spolupráci s dalšími lidmi.

Stejně tak se seznámí s právními znalostmi vztahujícími se k řešení nejrůznějších situací každodenního života. Po absolvování specializovaného programu by jejich pohled na trestnou činnost již měl být konfrontován s těmito novými znalostmi.

„Kompletní vyhodnocování celého projektu ještě probíhá, dlouhodobější pozitivní dopad bude znám a ověřen až časem, ale již nyní můžeme konstatovat, že probační program je efektivní nástroj prevence recidivy trestné činnosti mladistvích, který by se měl stát standardním prostředkem práva“ shrnuje prozatím roční realizaci programu Ingrid Jílková.

Cíle programu právo pro každý den

• vyšší tolerance k odlišným názorům a postojům
• získání náhledu na konkrétní problematiku
• získání nových, posílení stávajících dovedností, které mohou pomoci předcházet trestné činnosti
• získání nových znalosti v právní oblasti, které umí využít v praktickém životě
• získání náhledu nad vlastních jednáním, umění se vžít do role oběti
• přijmutím odpovědnosti za své činy
• posílení sociálních dovedností – především umění řešit konflikty, jednat asertivně