Ještě před rokem to vypadalo s českokrumlovskými Službami města, že jsou takzvaně na odpis. Přesněji na odprodej. Mezi obyvateli města pak vládly obavy, zdali tento stav negativně nepoznamená třeba kvalitu svozu komunálního odpadu například jako v italské Neapoli.

„Hospodaření už je po osmi měsících v plusových číslech,“ konstatoval v těchto dnech k aktuálnímu stavu dobu od svého nástupu do funkce nový ředitel Služeb města Pavel Turnhöfer. Další strategii budou navrhovat tři jednatelé firmy a schvalovat či neschvalovat valná hromada a poté samo město.
„Službám města už jsme pomohli finanční injekcí navýšením cen ve výši zhruba dva a půl milionu korun,“ okomentoval současný stav starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Jaký bude další osud firmy, to v tuto chvíli nedokáže říci. „Můj názor je jasný. Firma s ručením omezeným by si na sebe měla vydělat, protože je založena k podnikání a vytváření zisku a ne k tomu, aby město dotovalo podnikatelský subjekt,“ dodává jednoznačně Jedlička. Jednou z možností, jak pomoci firmě, je i možnost vložit městský areál, ve kterém sídlí, do jejího vlastního majetku. „Tím této společnosti nepomůžeme, protože to nebude mít vliv na produktivitu práce, tržby nebo výkony a platební schopnost,“ míní starosta.

Podle radního Antonína Prince město dotuje veřejné osvětlení, úklid komunikací, jejich údržbu a opravy a do jisté míry i svoz odpadu a tím i svoji samotnou firmu.

„V současné době Služby města Český Krumlov dělají velký objem prací pro jiné obce a města. Tam si vydělávají, ale od vlastního města zakázky nedostávají. Je to svým způsobem dané tím, že byly určité nejasnosti ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek,“ dodává Princ. Podle předpisů Evropské unie by se totiž neměla vlastní firma takto podporovat z městských rozpočtů.

Vklad areálu do majetku firmy také není podle Prince řešení: „Pokud by firma získala úvěr, za který by ručila všemi budovami, přináší to pochopitelně i jisté riziko pro případ, že by nebyla schopna úvěr splácet.“