Doufali, že získají potřebnou dotaci ze třetí výzvy ROP Jihozápad. Tu však nedostali, osud kulturního domu je tedy nejistý.

„Nevím, jestli jsme měli slabý projekt. Měl všechno, co mít má. Fakt nevím, kde děláme chybu,“ nezakrýval včera rozčarování starosta Zlaté Koruny Milan Štindl.

Co nyní obec může dělat? O tom rozhodnou až zastupitelé při svém zasedání. Nejspíš se ale bude čekat na jaro příštího roku, kdy se bude moci opět žádat o dotaci.

„Peníze na opravu nejsou. Je náročná, tudíž celou akci sami nezvládneme. Spolufinancování bychom dohromady dali,“ uvedl starosta.

Rekonstrukce by se měla týkat sálu, zateplení i střechy. Zlatá Koruna nebyla úspěšná ani se žádostí o dotaci na úpravy veřejného prostranství v Rájově.